Cephe Statik Proje

Cephe statik hesaplamada, cepheye etkiyen rüzgar yükleri, deprem yükleri, cephe ağırlığı (cam+kompozit+profil vs.) dikkate alınarak oluşturulan kombinasyonlar ile gerekli tahkikler yapılır. Cephelerin güncel yönetmelik ve şartnamelerine göre statik-dinamik analizlerinin yapılarak statik hesap raporu hazırlanması, cephe her türlü kaplama alt taşıyıcısı, ankraj hesabı yapılması hizmeti sunulmaktadır.

 

HİZMETLERİMİZ

  • Cephe Statik Hesap Raporu
  • Cephe Ankraj Hesap Raporu
  • Cephe her türlü kaplama alt taşıyıcısı, ankraj hesabı